Ihulog ito na parang mabigat

Magpadala ng mga file na naka-encrypt (AES)

1. Bumuo ng password

2. Piliin ang iyong mga file

Paano gamitin ang Sendfilesencrypted.com?

1. Kopyahin ang iyong password

Ito ang tanging paraan upang i-download at i-decrypt ang iyong mga file.

2. Piliin ang iyong mga file

Maaari kang pumili ng anumang file hanggang sa 2GB nang libre.

3. Lumikha ng iyong share link

Ie-encrypt at ia-upload ang iyong mga file sa aming mga server.

4. Ibahagi ang iyong link sa pag-download

Ibahagi ang iyong link sa pag-download, maikling link o QR code sa sinumang contact.