તે ભારે છે તેવું મૂકો

એન્ક્રિપ્ટેડ ફાઇલો મોકલો (AES)

1. પાસવર્ડ જનરેટ કરો

2. તમારી ફાઇલો પસંદ કરો

Sendfilesencrypted.com નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

1. તમારો પાસવર્ડ કૉપિ કરો

તમારી ફાઇલોને ડાઉનલોડ અને ડિક્રિપ્ટ કરવાનો આ એકમાત્ર રસ્તો છે.

2. તમારી ફાઇલો પસંદ કરો

તમે 2GB સુધીની કોઈપણ ફાઇલને મફતમાં પસંદ કરી શકો છો.

3. તમારી શેર લિંક બનાવો

તમારી ફાઇલોને એન્ક્રિપ્ટ કરવામાં આવશે અને અમારા સર્વર્સ પર અપલોડ કરવામાં આવશે.

4. તમારી ડાઉનલોડ લિંક શેર કરો

તમારી ડાઉનલોડ લિંક, ટૂંકી લિંક અથવા QR કોડ કોઈપણ સંપર્ક સાથે શેર કરો.