ទម្លាក់វាដូចជាធ្ងន់

ផ្ញើឯកសារដែលបានអ៊ិនគ្រីប (AES)

1. បង្កើតពាក្យសម្ងាត់

2. ជ្រើសរើសឯកសាររបស់អ្នក។

របៀបប្រើ Sendfilesencrypted.com?

1. ចម្លងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។

វាជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីទាញយក និងឌិគ្រីបឯកសាររបស់អ្នក។

2. ជ្រើសរើសឯកសាររបស់អ្នក។

អ្នកអាចជ្រើសរើសឯកសារណាមួយរហូតដល់ 2GB ដោយឥតគិតថ្លៃ។

3. បង្កើតតំណចែករំលែករបស់អ្នក។

ឯកសាររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប និងបង្ហោះទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង។

4. ចែករំលែកតំណទាញយករបស់អ្នក។

ចែករំលែកតំណទាញយក តំណខ្លី ឬកូដ QR របស់អ្នកជាមួយទំនាក់ទំនងណាមួយ។