Giới thiệu về mã hóa / giải mã tệp

Tại sendfilesencrypted.com, chúng tôi quan tâm đến tính bảo mật của các tệp của bạn và chúng tôi muốn trải nghiệm của bạn khi chia sẻ tệp trực tuyến trở nên an toàn.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã triển khai chức năng mã hóa tệp miễn phí.

Tất cả các tệp mà bạn chia sẻ trong Sendfilesencrypted.com đang được mã hóa trước khi được tải lên máy chủ của chúng tôi, điều này bổ sung một lớp bảo mật cho mỗi tệp mà bạn chia sẻ, ngăn chặn bất kỳ người nào hoặc mối đe dọa nào truy cập vào chúng.

Theo cách tương tự, tất cả các tệp của bạn được giải mã trong trình duyệt bằng mật khẩu bạn đã cung cấp khi tải chúng lên, điều này đảm bảo rằng nếu kẻ tấn công truy cập vào các tệp của bạn, chúng sẽ được mã hóa hoàn toàn.

Đây là cách chúng tôi mã hóa các tệp của bạn trước khi chúng được tải lên và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Mã chia các tệp của bạn thành nhiều tệp nhỏ, mỗi phần được mã hóa bằng mật khẩu bạn đã sử dụng để tải chúng lên và một mã duy nhất cho mỗi nhóm tệp, điều này mang lại khả năng bảo mật cao hơn cho các tệp của bạn. Sau quá trình này, mỗi phần của tệp được mã hóa sẽ được tải lên và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Điều này đảm bảo rằng ngay cả chúng tôi, các nhà phát triển, cũng không thể truy cập vào các tệp của bạn.

Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách chúng tôi giải mã các tệp của bạn.

Hãy nhớ rằng mỗi tệp gốc được biến thành nhiều phần của tệp được mã hóa, là những tệp được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Mỗi phần được tải xuống trong trình duyệt và sau đó mật khẩu bạn đã nhập và mã duy nhất của khối tệp được sử dụng để có thể giải mã từng phần sẽ được kết hợp với nhiều phần được giải mã khác của tệp gốc của bạn, sau đó tạo và tải xuống tập tin gốc.

Nếu không có mật khẩu, chúng tôi sẽ không thể giải mã các tệp của bạn và bạn sẽ nhận được một tệp bị hỏng không thể đọc được.

Thích những gì bạn đọc? Gửi các tệp được mã hóa ngay bây giờ