એન્ક્રિપ્ટ/ડિક્રિપ્ટ ફાઇલો વિશે

sendfilesencrypted.com પર અમે તમારી ફાઇલોની સુરક્ષાની કાળજી રાખીએ છીએ અને અમે ઇચ્છીએ છીએ કે ફાઇલોને ઑનલાઇન શેર કરવાનો તમારો અનુભવ સુરક્ષિત રહે અને લાગે.

તેથી જ અમે ફ્રી ફાઇલ એન્ક્રિપ્શન કાર્યક્ષમતા અમલમાં મૂકી છે.

તમે Sendfilesencrypted.com માં શેર કરો છો તે બધી ફાઇલો અમારા સર્વર્સ પર અપલોડ થતાં પહેલાં એન્ક્રિપ્ટ કરવામાં આવી રહી છે, આ તમે શેર કરો છો તે દરેક ફાઇલમાં સુરક્ષાનું સ્તર ઉમેરે છે, કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા ધમકીને તેમને ઍક્સેસ કરવાથી અટકાવે છે.

તે જ રીતે, તમારી બધી ફાઇલો તમે અપલોડ કરતી વખતે આપેલા પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને તમારા બ્રાઉઝરમાં ડિક્રિપ્ટ કરવામાં આવે છે, આ ખાતરી કરે છે કે જો કોઈ હુમલાખોર તમારી ફાઇલોને ઍક્સેસ કરે છે, તો તે સંપૂર્ણપણે એનક્રિપ્ટેડ હશે.

તમારી ફાઇલોને અમારા સર્વર પર અપલોડ અને સ્ટોર કરવામાં આવે તે પહેલાં અમે તેને કેવી રીતે એન્ક્રિપ્ટ કરીએ છીએ તે અહીં છે.

કોડ તમારી ફાઇલોને બહુવિધ નાની ફાઇલોમાં વિભાજિત કરે છે, દરેક ભાગને તમે અપલોડ કરવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલા પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને એન્ક્રિપ્ટ કરવામાં આવે છે અને ફાઇલોના દરેક જૂથ માટે એક અનન્ય કોડ, આ તમારી ફાઇલોને વધુ સુરક્ષા આપે છે. આ પ્રક્રિયા પછી એનક્રિપ્ટેડ ફાઇલનો દરેક ભાગ અમારા સર્વર પર અપલોડ અને સંગ્રહિત થાય છે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે અમે પણ, વિકાસકર્તાઓ, તમારી ફાઇલોને ઍક્સેસ કરી શકતા નથી.

હવે હું તમને બતાવીશ કે અમે તમારી ફાઇલોને કેવી રીતે ડિક્રિપ્ટ કરીએ છીએ.

યાદ રાખો કે દરેક મૂળ ફાઇલ એન્ક્રિપ્ટેડ ફાઇલોના ઘણા ટુકડાઓમાં ફેરવાય છે, જે અમારા સર્વર પર સંગ્રહિત છે. દરેક ભાગને બ્રાઉઝરમાં ડાઉનલોડ કરવામાં આવે છે અને પછી તમે દાખલ કરેલ પાસવર્ડ અને ફાઇલ બ્લોકના અનન્ય કોડનો ઉપયોગ દરેક ટુકડાને ડિક્રિપ્ટ કરવા માટે કરવામાં આવે છે જે તમારી મૂળ ફાઇલના અન્ય ઘણા ડિક્રિપ્ટેડ ટુકડાઓ સાથે જોડવામાં આવશે અને પછી બનાવો અને ડાઉનલોડ કરો. મૂળ ફાઇલ.

પાસવર્ડ વિના, તમારી ફાઇલોને ડિક્રિપ્ટ કરવી અમારા માટે અશક્ય હશે અને તમને દૂષિત ફાઇલ મળશે જે વાંચવી અશક્ય છે.

તમે જે વાંચ્યું તે ગમે છે? હવે એન્ક્રિપ્ટેડ ફાઇલો મોકલો