ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್/ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

sendfilesencrypted.com ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಉಚಿತ ಫೈಲ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

Sendfilesencrypted.com ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಲ್‌ಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹು ಸಣ್ಣ ಫೈಲ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ತುಣುಕನ್ನು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು, ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲ ಫೈಲ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಅನೇಕ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ, ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಅನನ್ಯ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ತುಣುಕನ್ನು ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಫೈಲ್‌ನ ಇತರ ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತುಣುಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಫೈಲ್.

ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಓದಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದೋಷಪೂರಿತ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? ಈಗ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ